Lezingen
      
*  Hoe krijg ik contact met mijn kind?
*  Waarom doet mijn kind dat?
*  Ik vind dat gedrag ronduit vervelend en ik erger me eraan.

Dit zijn uitspraken van ouders in mijn praktijk. Dankzij het werken met de Cirkel van Liefde (die ook besproken wordt in het boek "Hartsverbinding") kregen zij inzichten die hun houding deed veranderen waardoor er ruimte ontstond voor begrip, contact en groei voor hun kind en
harmonie voor het hele gezin.

Ik geef graag lezingen om uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat.
Deze lezingen zijn geschikt voor scholen en instellingen.

Heeft u een kleinere groep belangstellenden?
Ik laat me ook graag uitnodigen voor een  huiskamerlezing. (Zie agenda)Hartsverbinding
in contact met je kind