Spirituele stervensbegeleiding

Sterven is Levensbewustzijn
Een driedaagse workshop voor iedereen die te maken heeft met sterven en de dood

Als mensen mij vragen wat ik nu doe, dan antwoord ik met een grote glimlach op mijn gezicht: ’Ik geef tegenwoordig workshops in spirituele stervensbegeleiding. Dan is het eerst even stil en dan komen de vragen: ‘Sterven. Wat is dat. Wat gebeurd er dan met je. Is dat niet zwaar, stervensbegeleiding?’ Vragen die ik niet één twee drie in een elevator pitch kan beantwoorden. Vragen die bij mij vragen oproepen, namelijk: Waarom denk jij dat het begeleiden van mensen die sterven zwaar is. Ben jij opgegroeid met de dood of is dit altijd doodgezwegen?

Zonder oordeel, alleen maar oprechte vragen van en aan mensen van nu waarin sterven niet echt onderdeel uitmaakt van het leven. Mensen uit een tijd waarin sterven voornamelijk in een ziekenhuis of in een hospice plaats vindt, niet thuis. Waarin een verzekering bepaald of bloemen onder de voorwaarden vallen en hoeveel rouwbrieven er vergoedt worden die verstuurd mogen worden. Vaak ook mensen die het moeilijk vinden geconfronteerd te worden met het onvermijdelijke einde wat ons allemaal te wachten staat omdat hen niet geleerd is om te gaan met de dood, zodat ze zich ervan af keren en denken: dat overkomt alleen de buren.

Dus geen elevator pitch, maar wat ik dan wel vertel is dat ik blij ben dat ik deze workshop mag geven zodat veel mensen het sterven en de dood weer leren omarmen in plaats van er bang voor te zijn en dat door mogen geven. Dat de dood en de stervende genoemd mogen worden, bij naam. Dat we leren de stervende en hun familie alle aandacht te geven die hun toekomt, zodat er verbinding ontstaat en geborgenheid waardoor misschien onafgewerkte zaken opgelost mogen worden. En dat ik blij ben dat deelnemers in de workshop de kans krijgen zelf ook hun eigen onverwerkte zaken onder ogen te zien en de keuze krijgen om daar iets mee te doen. Dat we met elkaar groeien, ontwikkelen en transformeren.
Ik vertel hun over de prachtige mogelijkheden te leren communiceren met stervenden op alle niveaus, dat we in de workshop echt leren luisteren en dat het delen van eigen ervaringen van de deelnemers over het leven, het sterven én de dood zo waardevol is. Dat deze workshop een unieke kans is om ons eigen begrip over de dood en de spirituele dimensie ervan te onderzoeken, door te ervaren hoe deze verbonden zijn aan het leven en aan degene waarvoor we zorgen. Dus dat we op deze manier Levensbewustzijn creëren.

Daarna vertel ik hun dat dit Levensbewustzijn de angst voor de dood wegneemt en nodig ik hen van harte uit deel te nemen aan de workshop die voor iedereen geschikt is, want uiteindelijk stopt de dood niet bij de buren…………………… uiteindelijk klopt hij ook bij jou aan.

Enkele kernvaardigheden die geoefend worden

  • Aandacht: Hoe kun je echt aanwezig zijn voor die ander.
    Met het oefenen in aandacht, gewaar zijn en compassie, kun je meer rust, vriendelijkheid en vertrouwen ervaren zowel in jezelf als in ons contact met anderen. De stervende en ook de familie kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie en levensvragen.
  • Communicatie op alle niveaus: Zowel het gesprokene van mond tot mond als de symbolische communicatie van hart tot hart komt aan bod. Daarnaast wordt er ook geoefend met de spirituele communicatie: van ziel tot ziel.
  • Spirituele zorg: het in kaart brengen en tegemoet komen aan spirituele behoeften, zoals zingeving, leven na de dood, verbinding met anderen, betekenis geven aan lijden en het verlichten van angst voor de dood.
  • Compassie: Omgaan met uitdagingen.
    Door je te verdiepen in de ‘Cirkel van Zijn’, ontdek je hoe je attitude van invloed is op je verbinding met de stervende. Hierdoor ontwikkel je vaardigheden waardoor je effectiever en meer betrokken antwoord kunt geven op de behoeften van terminaalzieken en hun familie.
  • Zelfzorg: Alleen als je goed voor je zelf zorgt kun je dit werk doen zonder uitgeput te raken. De hele workshop is doordrongen met het goed voor jezelf zorgen. Via eenvoudige oefeningen en meditatie krijg je voldoende gereedschappen om dit in het dagelijks leven in de praktijk te brengen.

Graag zie ik je verschijnen in deze bijzondere workshop.
Inschrijven kan bij lightwave.nl