Anita Zimmer – ter Heide

Een warm welkom bij Hartsverbinding, een ruimte voor Zijn met ruimte voor Contact, Herinneren, Groei en Transformatie. Mijn naam is Anita en ik heb in de school van het leven ervaringen op mogen doen als reikimaster, lightworker, reader, healer, auteur en docent. Om er een paar te mogen noemen. In mijn praktijk Hartsverbinding heb ik in de afgelopen jaren al mijn kwaliteiten en ervaring ingezet om ouders en kinderen te helpen en ondersteunen in het contact met elkaar, met zichzelf, hun innerlijk kind, hun partner en de wereld om hen heen. Op dit moment leg ik me vooral toe op het geven van cursussen. Informatie doorgeven is mijn lust en mijn leven, vooral als kennis hand in hand gaat met een grote portie intuïtie en met deelnemers die open staan voor verrassingen die ontstaan wanneer we buiten de box gaan denken. Naar mijn idee staat kennis niet vast, maar beweegt het als je dat toestaat, waardoor nieuwe ideeën ontstaan en kennis groeit. Deze visie is zowel bij de Spirituele Stervensbegeleiding, Energetische Zielenzorg als bij de cursus Reïncarnatie Methode van toepassing. Het zou fantastisch zijn je bij een van die cursussen te mogen ontmoeten. 
Daarnaast heb ik in 2018 de harp leren kennen. Wat mij het meest aanspreekt is de resonantie van de harp en wat dat met de mens doet. Het mooiste is om de harp ook daadwerkelijk te mogen gebruiken als een instrument met ongekende mogelijkheden waarvan het geven van rust een helend effect kan hebben op de mens. Het werken met de harp, de klankverbinding die het geeft, maakt dat ik mij ontzettend dankbaar voel.  Als je er meer over wilt weten, neem dan contact met me op.
Scroll lekker door mijn homepage en door mijn website. Mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Hartegroet, Anita

Het Human Angel Project

De rode draad en basis in alle cursussen is het oefenen in het ZIJN. Aanwezig zijn, Stil zijn, Dienstbaar zijn, en dat alles vanuit je grote hart. 
Het ‘zijn’ maakt het mogelijk om je te herinneren hoe je handen en voeten kunt geven aan de Universele liefde voor jezelf de ander en aan hun naasten. Het gaat je ruimte geven om de engel in jezelf te ervaren en in die ander, the Human Angel. Zo kun je vanuit je hart helende woorden uitspreken en aanreiken, want ook daar wordt flink mee geoefend. 

Het Human Angel Project bestaat uit drie losse delen, te weten:

Deel 1: Spirituele Stervensbegeleiding, deze cursus is een opzichzelfstaande cursus en daarnaast deel 1 van het Human Angel Project.
Deel 2: Energetische Zielenzorg, deze cursus is een vervolg op deel 1.
Deel 3: Reïncarnatie Methode, deze cursus is een vervolg op deel 2.

Om aan de cursussen deel te nemen hoef je geen praktijk te hebben. Je kunt alle cursussen voor je eigen ontwikkeling gebruiken. Zowel deel 1, de Spirituele Stervensbegeleiding als deel 2, de Energetische Zielenzorg kan ook ingezet worden als hulp bij een stuk rouwverwerking.
Deel 3, de Reïncarnatie Methode wordt wel vaak gebruikt in een coaching praktijk, maar ook deze kun je volgen om aan je eigen issues te werken.
Omdat er een opbouw zit in de drie delen start je met deel 1.
Voor iedereen die deel 1 niet wil of kan volgen, maar toch mee wil doen aan deel 2 bestaat de mogelijkheid om ongeveer twee weken voor aanvang van deel 2 via zoom deel te nemen aan de korte voorbereidende cursus: ‘ZIJN’. 

Spirituele stervensbegeleiding

In het voorjaar en najaar van geef ik in het Noorden de cursus Spirituele Stervensbegeleiding. Deze cursus gaat over de begeleiding van mensen die weten dat ze stervende zijn. Het sterven kan zowel een kortdurend als een een langdurig traject zijn waarin vaak behoefte is aan communicatie op allerlei levels. De cursus gaat over jouw eigen houding ten opzichte van de dood. Je krijgt handvatten om er voor de stervende mens te ‘Zijn’ en handvatten om de stervende mens te begeleiden om de issues die nog open liggen, indien mogelijk en gewenst te verwerken. We hebben het ook over het allerlaatste moment, dus over de overgang, over wat dan jouw taak als Stervensbegeleider zou kunnen zijn. Deze cursus wakkert veel mensen aan om bij een hospice te gaan werken, hun naasten te verzorgen tot ze overgegaan zijn of tot het werken als Doula (Stervensbegeleider), dit als vrijwilliger of ZZP’er. Deze cursus is opzichzelfstaand. Tevens is het deel 1 van het Human Angel Project en kun je doorstromen naar het tweede deel, de Energetische Zielenzorg.

Energetische zielenzorg

Eenmaal per jaar start ik met de deel 2 van het Human Angel Project: de cursus Energetische Zielenzorg. Die Energetische Zielenzorg begint daar waar de stervensbegeleiding stopt. Dus vanaf het moment van sterven en dan de weg daarna. Hierbij kan naar voren komen dat niet alles verwerkt is bij de gestorvene. Dat er nog wel degelijk stukken zijn blijven liggen. Deze komen tot uiting bij de naasten die achtergebleven zijn. Soms door ziekte, soms door depressie of andere triggers. Met die triggers gaan we aan het werk. Je leert de kracht van de helende woorden, waarmee je ook in de Spirituele Stervensbegeleiding gewerkt hebt nog krachtiger te gebruiken, ermee te variëren en je eigen te maken. Wanneer je daarmee aan het werk gaat kunnen niet alleen familie problematieken, geheimen en drama’s naar voren komen en opgelost worden, maar soms komen ook stukken uit een vorig leven aan de orde. Een verrijking van deel 1 voor jezelf  en voor iedereen die je er mee kunt helpen in je eigen praktijk. Helende woorden als een prachtige manier bij rouwverwerking.

Reïncarnatie methode

Bij voldoende belangstelling voor deel 3 van het Human Angel Project kan de planning voor deze vierdaagse cursus Reïncarnatie Methode plaatsvinden. Dit is een therapievorm waarbij je leert hoe je mensen via een geleide meditatie (geen hypnose) en het gebruik van de trilling van de stemvork, terugbrengt naar de essentie van een probleem. Naar de kern. Daar worden Helende woorden en vergeving uitgesproken. Het script wordt herscheven en het ogenschijnlijk probleem wordt losgelaten. In deze cursus worden de technieken uit de Energetische Zielenzorg nog intensiever toegepast. Cliënten kloppen in eerste instantie niet bij je aan omdat ze iemand verloren zijn, maar omdat ze zelf issues hebben die steeds weer terug komen. Uiteindelijk is het vaak zo dat toch familie drama’s en vorige levens een rol spelen in hun issue. Na deze cursus ben je in staat deze methode toe te passen in je praktijk. Meld je aan om op een wachtlijst te komen.

Lees hier mijn laatste blog

Vrede verklaren aan de oorlog

Vrede verklaren aan de oorlog

Een paar dagen geleden werd ik geraakt door een uitspraak van Christina von Dreien. Het raakte me dubbel omdat ik al eerder met een eenzelfde uitspraak als de hare werd geconfronteerd…….het vervolgens terzijde schoof en er dus niets mee deed. Wie...

Stilte

Stilte

In de Stilte ben ik bij je. in de Stilte ontmoet ik je op zielsniveau. In de Stilte zie ik je.in de Stilte hoor ik wat je nodig hebt.  of niet. En ik weet dat later wanneer je elders leeft, Ik je altijd weer kan horen kan zien en ontmoeten in...

Een omgeving met aandacht

Een omgeving met aandacht

Gerda was inmiddels 66 jaar en het voelde vreemd om weer een nieuw pad in te slaan, om zelf weer leerling te zijn…… en dan op die leeftijd. (haar woorden, niet de mijne). Haar hele leven had ze gewijd aan het onderrichten van jong volwassenen....

Wil je een cursus die er toe doet, een klankverbinding of heb je een vraag?

Als je geïnteresseerd bent om samen te werken, dan kan dat op verschillende manieren.