Het Human Angel Project

De rode draad en basis in alle cursussen is het oefenen in het ZIJN. Aanwezig zijn, Stil zijn, Dienstbaar zijn, en dat alles vanuit je grote hart.
Het ‘zijn’ maakt het mogelijk om je te herinneren hoe je handen en voeten kunt geven aan de Universele liefde voor jezelf de ander en aan hun naasten. Het gaat je ruimte geven om de engel in jezelf te ervaren en in die ander, the Human Angel. Zo kun je vanuit je hart helende woorden uitspreken en aanreiken, want ook daar wordt flink mee geoefend.

Het Human Angel Project bestaat uit drie losse delen, te weten:

Deel 1: Spirituele Stervensbegeleiding, deze cursus is een opzichzelfstaande cursus en daarnaast deel 1 van het Human Angel Project.
Deel 2: Energetische Zielenzorg, deze cursus is een vervolg op deel 1.
Deel 3: Reïncarnatie Methode, deze cursus is een vervolg op deel 2.

Om aan de cursussen deel te nemen hoef je geen praktijk te hebben. Je kunt alle cursussen voor je eigen ontwikkeling gebruiken. Zowel deel 1, de Spirituele Stervensbegeleiding als deel 2, de Energetische Zielenzorg kan ook ingezet worden als hulp bij een stuk rouwverwerking.
Deel 3, de Reïncarnatie Methode wordt wel vaak gebruikt in een coaching praktijk, maar ook deze kun je volgen om aan je eigen issues te werken.
Omdat er een opbouw zit in de drie delen start je met deel 1.
Voor iedereen die deel 1 niet wil of kan volgen, maar toch mee wil doen aan deel 2 bestaat de mogelijkheid om ongeveer twee weken voor aanvang van deel 2 via zoom deel te nemen aan de korte voorbereidende cursus: ‘ZIJN’.

 
Hieronder vind je een korte introductie van de cursussen.
Voor meer informatie klik je op de foto.

*

Spirituele Stervensbegeleiding 

Spirituele Stervensbegeleiding SakuraIn het voorjaar en najaar geef ik in het Noorden de cursus Spirituele Stervensbegeleiding. Deze cursus gaat over de begeleiding van mensen die weten dat ze stervende zijn. Het sterven kan zowel een kortdurend als een een langdurig traject zijn waarin vaak behoefte is aan communicatie op allerlei levels. De cursus gaat over jouw eigen houding ten opzichte van de dood. Je krijgt handvatten om er voor de stervende mens te ‘Zijn’ en handvatten om de stervende mens te begeleiden om de issues die nog open liggen, te verwerken. We hebben het ook over het allerlaatste moment, dus over de overgang, over wat dan jouw taak als Stervensbegeleider zou kunnen zijn. Deze cursus wakkert veel mensen aan om bij een hospice te gaan werken, hun naasten te verzorgen tot ze overgegaan zijn of tot het werken als Doula (Stervensbegeleider), dit als vrijwilliger of ZZP’er.

*

Energetische Zielenzorg 

Energetische ZielenzorgEenmaal per jaar geef ik de cursus Energetische Zielenzorg. Die Energetische Zielenzorg begint daar waar de stervensbegeleiding stopt. Dus vanaf het moment van sterven en dan de weg daarna. Hierbij kan naar voren komen dat niet alles is verwerkt, bij de gestorvene. Dat er nog wel degelijk stukken zijn blijven liggen. Deze komen tot uiting bij de naasten die achtergebleven zijn. Soms door ziekte, soms door depressie of andere triggers. Wanneer we daarmee aan het werk gaan kunnen niet alleen familie problematieken, geheimen en drama’s naar voren komen en opgelost worden, maar ook  stukken uit een vorig leven kunnen aan de orde komen.

Je kunt na deze cursus alle tricks and trucs meenemen in je eigen praktijk als een hele mooie manier als hulp bij rouwverwerking.

*

Reïncarnatie Methode 

IMG_0212Bij voldoende deelnemers geef ik de vierdaagse cursus Reïncarnatie Methode. Dit is een therapievorm waarbij je leert hoe je mensen via een geleide meditatie (geen hypnose) en het gebruik van de trilling van de stemvork, terug brengt naar de essentie van een probleem. Naar de kern. Daar wordt nog eenmaal doorleeft wat ervaren mag worden waarna het losgelaten wordt door vergeving uit te spreken en het script te herschrijven. In deze cursus wordt één van de technieken uit de Energetische Zielenzorg nog intensiever toegepast. Cliënten kloppen in eerste instantie niet bij je aan omdat ze iemand verloren zijn, maar omdat ze zelf issues hebben die steeds weer terug komen. Uiteindelijk is het vaak zo dat toch familie drama’s en vorige levens een rol spelen in hun issue. Na deze cursus ben je in staat deze manier toe te passen in je praktijk.

 

ZIJN

In de cursus Energetische Zielenzorg gaan we dieper in op het thema ZIJN en we verdiepen onze verbinding met ons Hoger Zelf. We gaan verder met de woorden van Helende kracht en beroeren de thema’s die zichtbaar en voelbaar zijn in onze eigen wereld. Zacht en liefdevol voor onszelf doen we ons innerlijk werk daarop.

De cursus Energetische Zielenzorg is een logisch vervolg op de Spirituele Stervensbegeleiding.
Om deze cursus ook toegankelijk te maken voor iedereen die de opleiding Spirituele Stervensbegeleiding niet wil of kan volgen staat deze voorbereidende cursus twee weken voor aanvang van de Energetische Zielenzorg op de agenda