Spirituele Stervensbegeleiding

Sterven is Levensbewustzijn
Een vierdaagse cursus voor mensen die te maken hebben met sterven en de dood. Een cursus voor iedereen dus.

Meestal is het eerst even stil als mensen vernemen dat ik een cursus in stervensbegeleiding geef. Daarna komen de vragen zoals: ‘Sterven. Wat is dat. Wat gebeurd er dan met je. Is dat niet zwaar, stervensbegeleiding?’ Vragen die niet één twee drie te beantwoorden zijn, als ze al te beantwoorden zijn……

Oprechte vragen van mensen van nu waarin het stervensproces gelukkig weer meer onderdeel gaat uitmaken van het leven. Mensen van nu staan weer open voor het zelf verzorgen van een stervende, thuis of in een hospice. Ze nemen weer verantwoordelijkheid voor de processen die zich vooraf, tijdens en na het sterven plaats vinden, zowel de processen van de stervende als van de nabestaanden en die van hunzelf.

Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om stervenden zelf te begeleiden, want we komen uit een tijd waarin anderen zorg droegen voor onze stervenden, zoals dokters en verpleegkundigen in een ziekenhuis, bejaardentehuis of verpleegtehuis. Waarin anderen, zoals begrafenisverzekeringen, bepaalden of bloemen onder de voorwaarden vielen en hoeveel rouwbrieven er vergoedt werden die verstuurd mochten worden.
Rond het sterven werd steeds meer uit handen gegeven en zo werd het sterven een ver van mijn bed show. Hierdoor werd het steeds lastiger om geconfronteerd te worden met het onvermijdelijke einde wat ons allemaal te wachten staat omdat niet geleerd was om te gaan met de dood.

In deze cursus gaan we het sterven en de dood weer leren omarmen in plaats van er bang voor te zijn. We gaan de dood en de stervende weer bij de naam noemen en leren de stervende en hun familie alle aandacht te geven die hun toekomt, verbinding te maken en geborgenheid te geven waardoor misschien onafgewerkte zaken opgelost mogen worden.

We gaan het hebben over de mogelijkheden om te kunnen communiceren met stervenden op alle niveaus. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het echt leren luisteren, onder andere door het delen van eigen ervaringen over het leven, het sterven én de dood. Hierdoor ontstaat ruimte voor jezelf en de mededeelnemers om de diepte in te gaan en ook je eventuele eigen onverwerkte zaken onder ogen te zien.

Gedurende de cursus stemmen we ons steeds weer af op de verbinding met ons Hoger Zelf en de Bron. Hierdoor worden we nog meer bewust van wie we werkelijk zijn en vanuit die houding leren we zuiver aanvoelen wat die ander nodig heeft.   
We maken tijdens de cursus gebruik van Woorden van Kracht en Heling, als eerste voor onszelf. De ervaring die je daarmee in de cursus opdoet maakt het gemakkelijker om die woorden van Kracht en Heling ook te gebruiken bij de stervende indien wenselijk. 

Kortom, deze cursus is een unieke kans om je eigen begrip over de dood en de spirituele dimensie ervan te onderzoeken door te ervaren hoe deze verbonden zijn aan het leven en aan degene waarvoor we zorgen.
Een bevoorrechte manier om Levensbewustzijn te creëren.

Enkele kernvaardigheden die geoefend worden

  • Aandacht: Hoe kun je echt aanwezig zijn voor die ander.
   Met het oefenen in aandacht, gewaar zijn en compassie, kun je meer rust, vriendelijkheid en vertrouwen ervaren zowel in jezelf als in ons contact met anderen. De stervende en ook de familie kan zich daardoor meer gehoord en geborgen voelen waardoor ruimte kan ontstaan voor reflectie en levensvragen.
  • Communicatie op alle niveaus: Zowel het gesprokene van mond tot mond als de symbolische communicatie van hart tot hart komt aan bod. Daarnaast wordt er ook geoefend met de spirituele communicatie: van ziel tot ziel.
  • Spirituele zorg: het in kaart brengen en tegemoet komen aan spirituele behoeften, zoals zingeving, leven na de dood, verbinding met anderen, betekenis geven aan lijden en het verlichten van angst voor de dood.
  • Compassie: Omgaan met uitdagingen.
   Door je te verdiepen in de ‘Cirkel van Zijn’, ontdek je hoe je attitude van invloed is op je verbinding met de stervende. Hierdoor ontwikkel je vaardigheden waardoor je effectiever en meer betrokken antwoord kunt geven op de behoeften van terminaalzieken en hun familie.
  • Zelfzorg: Alleen als je goed voor je zelf zorgt kun je dit werk doen zonder uitgeput te raken. De hele module is doordrongen met het goed voor jezelf zorgen. Via eenvoudige oefeningen en meditatie krijg je voldoende gereedschappen om dit in het dagelijks leven in de praktijk te brengen.
  • Afstemmen op de I am, je Hoger Zelf: Gedurende de cursus stemmen we ons steeds weer af op de verbinding met ons Hoger Zelf en de Bron. Hierdoor worden we nog meer bewust van wie we werkelijk zijn en vanuit die houding leren we zuiver aanvoelen wat die ander nodig heeft.  We maken tijdens de cursus gebruik van Woorden van Kracht en Heling, als eerste voor onszelf. De ervaring die je daarmee in de cursus opdoet maakt het gemakkelijker om die woorden van Kracht en Heling ook te gebruiken bij de stervende indien wenselijk.

  Deelnemers die al een dierbare hadden verloren hebben me naderhand toevertrouwd dat het volgen van deze cursus hun een grote stap voorwaarts heeft laten maken in hun rouwproces. Een onverwacht mooie bijwerking van deze cursus waarvoor ik erg dankbaar ben.

  Graag zie ik je verschijnen in deze invoelende en belevingsgerichte cursus.
  Voor data, kijk op de agenda
  Inschrijven kan via het contactformulier

  Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de cursus