In de Stilte ben ik bij je. 
in de Stilte ontmoet ik je
op zielsniveau.

In de Stilte zie ik je.
in de Stilte hoor ik
wat je nodig hebt.

 of niet.

En ik weet
dat later
wanneer je elders leeft,

Ik je altijd weer kan horen
kan zien en ontmoeten
in diezelfde Stilte.

Anita 🩷